RIS lesmethode

RIS 2.0 gecertificeerd

Vragen over dit onderwerp?
Vraag het aan Maikel
Neem contact op Maikel

Maikel Epping Rijopleidingen is RIS 2.0 gecertificeerd. De RIS lesmethode is een persoonlijk begeleidingstraject in stappen met een vaste opzet. De RIS geeft structuur aan de rijopleiding. De leergang bestaat uit 4 fases en bevatten in totaal 46 scripts. Voor elke handeling is er een script dat exact en stap voor stap aangeeft hoe je de handeling uitvoert.

START RIJOPLEIDING
FASE 1 Voertuigbediening en -beheersing.
FASE 2 Rijden in eenvoudige verkeerssituaties en aanleren bijzondere verrichtingen.
FASE 3 Rijden in complexe verkeerssituaties, rijden op navigatie.
TOETS (door CBR examinator)
FASE 4 Zelfstandige en verantwoorde verkeersdeelname. Besluitvaardig, Veilig & Vlot.
PRAKTIJKEXAMEN
* De Toets wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Bij de toets kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen.


Alle leerlingen ontvangen een RIS (Rijopleiding In Stappen) praktijkboek. Dit boek bevat de 4 bovenstaande fases en de 46 scripts. Voorafgaand en na de lessen kan je dit praktijkboek gebruiken als houvast tijdens de praktijkles. 

Aan het begin van elke les worden de doelstellingen voor de les bepaald en aan het einde van de les evalueren we in hoeverre de doelstellingen gehaald zijn. De vorderingen van alle handelingen worden elke les bijgehouden zodat je altijd weet hoe je ervoor staat. Op basis van deze vorderingen wordt er, aan de hand van het praktijkboek, huiswerk meegegeven voor de volgende rijles. (Het huiswerk bestaat uit het doornemen van een paar bladzijden uit het praktijkboek). 

Door je goed voor te bereiden op de les worden de lessen effectiever en bespaar je lestijd. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf mee te denken en er wordt verantwoordelijkheid bij de leerling neergelegd.

Tussentijds toets ik de vaardigheden en vorderingen en deze worden bijgehouden op de vorderingenkaart. Je bent dus altijd op de hoogte hoe je ervoor staat en waar je nog aan moet werken. 

Op deze wijze werk ik effectief naar het einddoel met de focus op 1x slagen voor het rijexamen!

Toets (door CBR examinator)
De toets is een proefexamen dat afgenomen wordt door een examinator van het CBR. De toets duurt even lang als het echte examen. Zo kun je ervaren hoe het echte rijexamen in de praktijk gaat. Ook wen je alvast aan de examensituaties. Dit voelt namelijk toch iets anders dan je rijlessen. 

Na afloop van de toets krijg je gericht advies van de examinator, zodat je weet waar je nog aan moet werken. Samen kunnen we dan gericht aan de slag om aan de aandachtspunten te werken en daarmee de slagingskans bij het echte examen te verhogen. 

Verdien bij je toets vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen
Voor een toets kun je niet slagen of zakken zoals op het rijexamen. Wanneer je de bijzondere verrichtingen op de toets goed uitvoert, krijg je vrijstelling op het onderdeel bijzondere verrichtingen bij het examen. En dat is dan weer mooi meegenomen.

Situatiebevraging tijdens de toets
Tijdens je toets stelt de examinator eenmalig een paar vragen over een bepaalde verkeerssituatie. De examinator wil dan weten waarom je voor een bepaalde oplossing hebt gekozen. Dit gebeurt altijd achteraf en gaat dan bijvoorbeeld over een kruispunt dat je bent overgestoken, over inhalen of invoegen. Tijdens je rijexamen krijg je géén situatiebevraging.

Een toets of een praktijkexamen kan je doen als je geslaagd bent voor het theorie-examen. 

Voordelen 

  Betere voorbereiding op het echte examen
  Gericht advies en tips van een examinator 
  Je ervaart hoe alles werkt in het examencentrum van het CBR
  Je weet wat er van je verwacht wordt tijdens het rijexamen
  Hoger slagingspercentage
 Verdienen van vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen in het rijexamen


Maikel Epping Rijopleidingen, dé rijschool in IJsselstein voor een individueel en persoonlijk begeleidingstraject